واحد خدمات پس از فروش

واحد مرکزی خدمات پس از فروش

آدرس: شیراز،بلوار امیر کبیر روبروی باغ حوض ساختمان مکعب طبقه دوم،

صنایع تهویه تبخیر صنعت

کد پستی: 16797-71778


تلفن: 38392258-071

موبایل: 09374991569


Emails:

Email: info@tabkhirsanat.com

Email: tabkhirsanat@gmail.com


 

لطفا نظرات خود را در خصوص واحد خدمات برای ما ارسال نمایید