آرشیو برچسب های: راندمان،زنگ زدگی،خوردگی

نقطه شبنم و نقطه حباب کویل

نقطه شبنم: نقطه شبنم دمایی است که در آن بخار آب موجود در هوا به مایع تبدیل می‌شود. در کویل، نقطه شبنم زمانی اتفاق می‌افتد که دمای سطح کویل به حدی پایین می‌آید که بخار آب موجود در هوا به روی آن متراکم می‌شود. این امر می‌تواند منجر به خوردگی و زنگ زدگی کویل شود. […]