شرایط گارانتی

 • مدت زمان گارانتی 18 ماه پس از راه اندازی و یا 24 ماه از زمان تحویل فیزیکی دستگاه در محل مشتری می باشد.
 • انجام سرویس و نگهداری دوره ای دستگاه طبق الگوریتم تعریف شده الزامی می باشد و در صورت محقق نشدن دستگاه از گارانتی خارج می گردد.
 • مسئولیت امور سرویس و نگهداری ،داشتن اپراتور و اشخاصی که آشنا به سیستم خریداری شده ،باشند بر عهده مشتری است و شرکت مسئولیتی در قبال سرویس و نگهداری دستگاهها ندارد.
 • راه اندازی دستگاه صرفا توسط مراکز مجاز معرفی شده از سمت تولیدکننده مجاز و معتبر است.
 • تعمیرات و یا تغییرات در دستگاه بدون هماهنگی فروشنده موجب ابطال گارانتی می شود.
 • بروز مشکلات فنی در سیستمهای برق، موتورخانه و … و دخالت افراد بدون هماهنگی و تایید کارفرما باعث ابطال گارانتی می گردد.
 • هزینه های مواد و قطعات مصرفی – گاز مبرد ، روغن کمپرسور ، کلیه فیلترها و… – در طول دوره گارانتی بر عهده مشتری می باشد.
 • هزینه ایاب و ذهاب در طول دوره گارانتی بر عهده مشتری می باشد.
 • گارانتی قطعات مطابق با شرایط گارانتی شرکت های نماینده فروش قطعات می باشد.
 • آسیب های فیزیکی و استفاده خارج از دستورالعمل که باعث صدمه به دستگاه شوند شامل گارانتی نمی باشد.
 • فروشنده مسئولیتی در قبال عملکرد سیستم موتورخانه ندارد و بصورت پیش فرض موتورخانه را سالم و مناسب می داند .
 • کلیه مسائلی که از سمت موتورخانه برای دستگاه ایجاد شود شامل گارانتی نمی باشد .
 • در زمانهایی که دستگاه به دلیل شرایط فصلی مورد استفاده قرار نمی گیرند می بایست با کاور برزنتی پوشش داده شوند.
 • دستگاههای هوارسان می بایست در محل مسقف یا دارای سایه بان نصب شوند..
 • کلیه مواد مصرفی در طول دوره گارانتی بر عهده مشتری مباشد.
 • تکمیل فرمهای برداشت اطلاعات دستگاهها در دوره های تعریف شده الزامی می باشد.
 • مبدل دستگاههای چیلر می بایست در طول دوره ای که استفاده نمی شوند از آب تخلیه شوند .
 • نصب و اجرای فلو سوئیچ و عملکرد آن بر عهده مشتری می باشد.
 • تراز بودن شاسی نشیمن دستگاه و مقاومت سازه آن بر عهده مشتری می باشد.
 • تامین برق مصرفی و کابل مناسب تا پای دستگاه بر عهده مشتری می باشد.
 • اجرای لوله کشی های لازم و تایید و مسئولیت آن بر عهده مشتری می باشد.
 • اجرای کانال کشی و مسئولیت صحت محاسبات آن بر عهده مشتری می باشد و تحویل CFM در خروجی دستگاه انجام خواهد شد.
 • هرگونه تغییرات در پارامترهای تنظیمی تابلو برق و یا سنسورها مانند بی متال ها ، زمان تایمرها ، پارامترهای درایو ، سوئیچای سنسورهای فشار ، پارامترهای کنترلر اصلی و … بدون هماهنگی فروشنده باعث ابطال گارانتی می گردد.
 • خارج کردن و یا به اصطلاح پل کردن ادوات محافظتی در دستگاه مانند کنترل فاز، فلو سوئیچ، سنسور فشار
 • نداشتن سیستم ارت و صاعقه مناسب که باعث ایجاد آسیب به دستگاه شود شامل گارانتی نمی باشد.

تعریف مواد مصرفی : فیوزهای یک بار مصرف ، تمامی فیلتر ها ، روغن کمپرسور ، گاز مبرد ، اسید و مواد شستشوی خطوط و کندانسورها

تبصره : هر کدام از موارد بالا که در متن صریح قرارداد تعهد آن بر عهده فروشنده می باشد لازم به اجرا نیست.