EXPANSHION VALVE

شیر انبساط EXPANSHION VALVE

آخرین جزء اصلی از اجزای سیستم چیلر تراکمی، شیر انبساط می­ باشد  وظیفه اول این شیر افت فشار که به تبع آن افت دما می­شود و باعث می­ شود سیستم برودتی در دمای مورد نیاز از اواپراتور دمای آب را بگیرد وظیفه دوم تنظیم مقدار مبرد عبوری از اوپراتور براساس مقدار سوپرهیت گاز خروجی از اواپراتور می­ باشد.

شیر انبساط چیلر تراکمی

سوپرهیت چیست

به اختلاف دمای گاز نهایی و دمای تبخیر سیال را سوپرهیت می­گویند.

t – te =superheat

سوپر هیت گاز خروجی از اواپراتور باید بین C˚۵ –˚C8  باشد

جهت اندازه گیری سوپرهیت ابتدا باید دمای خروجی از اواپراتور را باید اندازه گیری کرد وهمچنین فشار اواپراتور را نیز اندازه گرفت و دمای متناظر با فشار اواپراتور را از جدول دما-فشار مبرد چیلر خوانده که حاصل اختلاف  این دو دما، سوپرهیت معرفی می­ گردد.

نحوه اندازه گیری سوپر هیت در چیلر

در صورتی سوپرهیت کمتر از ˚C2 برسد احتمال برگشت مبرد به صورت مایع به کمپرسور را دارد و باعث آسیب به کمپرسور می­شود. و در صورتی این مقدار بیشتر از˚C10 برسد باعث داغ شدن سیم­پیچ و احتمال سوختن آن می­شود.

بنابراین تنظیم سوپرهیت یکی از مهمترین عوامل موثر در عمر چیلر می ­باشد.

نمونه از برگشت مایع که باعث خوردگی شاتون و میل لنگ شده

سوختگی در سیم پیچ چیلر به علت بالا بودن سوپر هیت

عملکرد مکانیکی بر طبق ۳ فشار عمل مطابق شکل زیر عمل می­کند. اولین فشار، فشار بخار بالب است که معمولا از جنس مبرد داخل سیکل دستگاه برودتی می­ باشد و فشار بخار دمای خروجی اواپراتور را اعمال می­کند. فشار دوم فشار اواپراتور می­باشد و فشار سوم فشار فنر اکسپنشن می­باشد. در حالتی الکسپنشن به تعادل کارکردی رسیده و سوپرهیت ثابت گردیده است معادله فشار به صورت زیر است.

P1=P2+P3                                                                   

فشار بالب=P1

فشار اواپراتور=P2

فشار فنر=P3

بررسی فشار سوپرهیت

در حال حاضر شیرانبساط­ هایی که برای چیلر تراکمی استفاده می­ گردد بیشتر الکترونیکی می­باشد این شیرها به همراه یک کیت الکترونیکی و سنسور دمایی و فشار به استپ موتور شیر فرمان کنترل مقدار مبرد و سوپرهیت را می­دهد.

شیر الکترونیکی به همراه استپ موتور

 

کیت کنترل الکترونیکی شیر انبساط

از معروف ترین شیر­های مورد استفاده در سیستم های برودتی می­توان از کرل دانفوس و اسپرلن نام برد شکل های شیر و کیت آنها در شکل­های بالا مشاهده می­ کنید. این کیت با خواندن فشار با استفاده از سنسور فشار و دما با استفاده از سنسور دمایی  استپ موتور شیر را کنترل و سوزن شیر باز یا بسته می­کند.

دیاگرام شیر الکترونیکی در چیلر

از جمله مزیت شیر الکترونیکی به مکانیکی می­توان کنترل دقیق سوپرهیت اشاره کرد که به دلیل برنامه پذیر بودن آنها امکان قابلیت بسیاری را فراهم می کند.